Sekcja Sportowa

Misją Klubu jest wyławianie talentów sportowych oraz mądre kierowanie dalszą karierą naszych zawodników. Umożliwiamy przeżycie wspaniałej przygody ze sportem, kształtowanie charakteru na treningach, zawodach i obozach kondycyjnych. Propagujemy zdrowy styl życia i wychowanie w duchu fair play.

Naszym celem jest upowszechnienie sportu oraz podniesienie umiejętności pływackich i ogólnej sprawności fizycznej na tyle, aby w późniejszym wieku dzieci mogły wejść w sport wyczynowy. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju fizycznym, ogólnym usprawnieniu ruchowym i rozwoju cech motorycznych u dzieci. Chcemy zaszczepić aktywny model spędzania czasu wolnego

Nabór do NOWYCH GRUP w  sezonie 2023/2024: nauka i doskonalenie pływania

Zapraszamy dzieci, które chcą zacząć swoją przygodę z pływaniem.

Grafik Treningów

Grupa A:

 • Poniedziałek: trening poranny na basenie 6:15 –  7:45 + 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Wtorek: trening poranny na basenie 6:15 –  7:45 + trening ogólnorozwojowy 16:00-17:30 (sala gimnastyczna)
 • Środa: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Czwartek: trening poranny na basenie 6:15 –  7:45 + trening ogólnorozwojowy 16:00-17:30 (sala gimnastyczna)
 • Piątek:trening poranny na basenie 6:15 –  7:45 + 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30

Grupa B: 

 • Poniedziałek: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Wtorek: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Środa: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Czwartek: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30
 • Piątek: 15:30 rozgrzewka na sali gimnastycznej + trening pływacki 16:00-17:30

Grupa C: 

 • Poniedziałek: trening pływacki 16:00-17:00
 • Wtorek: trening pływacki 16:00-17:00
 • Czwartek: trening pływacki 16:00-17:00
 • Piątek: trening pływacki 16:00-17:00

Grupa A – VI-VIII klasa SP

• najbardziej zaawansowana, dzieci startujące na zawodach

Grupa B i C – III-V klasa SP

•starsze dzieci nie startujące na zawodach i młodsze aspirujące do zawodów

Grupa Początkująca (D i E) – I i II klasa SP

• początkująca grupa młodszych dzieci,  które będą się uczyć pływać albo doskonalić umiejętności

Zajęcia ogólnorozwojowe stanowią  bardzo ważny element rozwoju zdolności motorycznych i koordynacji młodych pływaków. Podczas zajęć wprowadzamy elementy treningu funkcjonalnego, rozwijającego równomiernie całe ciało.

Prosimy aby dzieci były ubrane w odzież sportową (strój sportowy adekwatny do pogody i buty sportowe), a następnie przebierają się na trening pływacki.

Składki członkowskie:

Każdy członek klubu jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji członkowskiej i niezależnie od ilości treningów, do wpłaty stałej, miesięcznej składki członkowskiej w wysokości 50 zł.

Umowa członkowska jest zawierana na okres jednego roku (od września do końca czerwca). Na pierwsze zajęcia Zawodnik jest zobowiązany przynieść wypełnioną i podpisaną umowę oraz deklarację członkowską.

Stała składka członkowska: 500 zł płatna jednorazowo do 10 września 2023r lub 50 zł miesięcznie płatne od września do czerwca.

Składka członkowska za treningi popołudniowe:

 • 2 x w tyg. 170 zł miesięcznie
 • 3 x w tyg. 230 zł miesięcznie
 • 4 x w tyg. 290 zł miesięcznie
 • 5 x w tyg. 360 zł miesięcznie

Składka członkowska za treningi poranne:

 • 1 x w tyg. poniedziałki: 60 zł miesięcznie
 • 1 x w tyg. wtorki: 60 zł miesięcznie
 • 1 x w tyg. czwartki: 60 zł miesięcznie
 • 1 x w tyg. piątki: 60 zł miesięcznie

 

Opłaty za zajęcia dokonuje się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Nieobecność na treningach nie zwalnia z konieczności uiszczenia składki członkowskiej i dopłaty do treningów. Nieobecności na zajęciach nie podlegają „odrabianiu”.

Składki są wynikową wyliczenia średniej liczby zajęć w całym roku podzieloną na 10 miesięcy, zatem bez względu na ferie albo dni wolne, co miesiąc opłata jest taka sama.

Uczestnicy zajęć mają obowiązek terminowego odbywania badań sportowych i udostępniania klubowi aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu.

Nieobecności na treningach nie podlegają odrabianiu w innym terminie.

Dla rodzeństwa, które mniej trenuje przysługuje 10% zniżki.

Płatności

UKS Fala Nieporęt
ul. Koncertowa 4, Stanisławów Pierwszy
05-126 Nieporęt
numer konta: 32 1090 1014 0000 0001 4795 8889

 • Chcemy, aby utalentowane dzieci miały równe szanse rozwoju sportowego bez obaw o finanse.
 • Dla dzieci, które odnoszą sukcesy sportowe lub mają potencjał mistrzowski, a których rodzina potrzebuje wsparcia finansowego, przewidujemy stypendia sportowe.
 • Każda taka prośba jest rozpatrywana indywidualnie, prosimy o kontakt drogą mailową z opisem sytuacji.
Menu